Informacja dla uczestników wydarzeń w Teatrze Starym

Szanowni Państwo,
przed każdym wydarzeniem widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi widowni (we foyer Teatru) pisemnego oświadczenia (zgodnie ze wzorem dołączonym do biletów i dostępnym na stronie internetowej Teatru oraz we foyer Teatru), że nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i zgodnie ze swoją wiedzą nie jest osobą zakażoną. Ponadto widz powinien podać dane kontaktowe (nr telefonu lub adresu email) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniuDane te po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie.

https://www.teatrstary.eu/pliki/oswiadczenie_uczestnika_wydarzenia_ts___klauzula_rodo.pdf

Przed każdym wydarzeniem prosimy o wypełnienie i złożenie we foyer teatru pisemnego oświadczenia dotyczącego zdrowia: 
https://www.teatrstary.eu/pliki/oswiadczenie_uczestnika_wydarzenia_ts___klauzula_rodo.pdf