Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie sprzedaży biletów

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie,
od 13.09.2021 zmianie uległ Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych w okresie epidemii COVID-19 oraz Regulamin rezerwacji / kupna / zwrotu biletów do Teatru Starego w Lublinie. Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulaminami przed kupnem biletów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi liczba miejsc udostępnionych do sprzedaży na wydarzenia odbywające się w teatrze to 75% widowni.
Pozostałe 25% stanowi pulę biletów dostępną wyłącznie dla osób posługujących się certyfikatem szczepienia przeciwko COVID-19. Bilet dla osoby zaszczepionej można nabyć w kasie teatru oraz na stronie teatrstary.eu. Przed wejściem na widownię konieczne jest okazanie ww. certyfikatu (w formie papierowej lub elektronicznej). Widz, który odmówi okazania dowodu szczepienia, nie zostanie wpuszczony na salę widowiskową, a bilet nie będzie podlegać zwrotowi. Kupując bilet w puli 25 % widz wyraża zgodę na udostępnienie certyfikatu w celu podanym powyżej.
 

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie,
od 13.09.2021 zmianie uległ Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych w okresie epidemii COVID-19 oraz Regulamin rezerwacji / kupna / zwrotu biletów do Teatru Starego w Lublinie. Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulaminami przed kupnem biletów.