Warsztaty teatralne "Dziwniejsze czasy/Stranger times 1983-1989"

Cykl warsztatów teatralnych dla młodzieży w wieku 14-19 lat

Dziwniejsze czasy/Stranger times 1983-1989

W tej edycji warsztatów teatralnych (dramaturgicznych, aktorskich, muzycznych, choreograficznych i scenograficznych) proponujemy uczestnikom podróż w czasie do lat osiemdziesiątych - do szarej, biednej i smutnej Polski po stanie wojennym, przed Okrągłym Stołem. Do podzielonej Żelazną Kurtyną Europy, do epoki rywalizacji USA i Związku Radzieckiego, zimnej wojny i Star Wars.

Poznamy teatr, kino i muzykę światową z tamtych lat. Spróbujemy dowiedzieć się, o czym marzyli wtedy młodzi ludzie i czego się bali. Wymyślimy fabułę i bohaterów, których przygody i rozterki najcelniej oddadzą ówczesną sytuację społeczną. Nie ukrywamy inspiracji serialem Netflixa Stranger Things, ciesząc się, że przywrócił powszechną modę na lata osiemdziesiąte, ciekawość realiów życia w egzotycznej, z dzisiejszego punktu widzenia, aczkolwiek całkiem nieodległej przeszłości.

Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników doświadczenia aktorskiego, dramaturgicznego, inspicjenckiego, scenograficznego, choreograficznego, wokalnego oraz umiejętności pracy w grupie, a także znajomości najróżniejszych konwencji teatralnych obowiązujących na współczesnych scenach. Praca nad przedstawieniem będzie także oryginalną lekcją historii i obyczaju, poznawaniem realiów życia w Polsce i na świecie w latach 80 XX wieku.

Warsztaty podzielone zostaną na dwa etapy. W pierwszym etapie przygotowawczym, rozłożonym na 5 weekendowych spotkań od października 2020 do stycznia 2021, uczestnicy będą zdobywać podstawową wiedzę o teatrze i wspólnie pisać tekst sztuki, nad którą praca rozpocznie się w etapie drugim, czyli podczas dwutygodniowych prób w Teatrze Starym zakończonych pokazem spektaklu.

Prowadzący:

Reżyseria – Michał Zgiet
Dramaturgia - Łukasz Drewniak
Historia teatru lat 80-tych - Wojciech Majcherek
Scenografia i kostiumy – Anna Świderska-Kusyk
Muzyka – Piotr Selim
Choreografia – Wojciech Kaproń

Dokumenty do pobrania:

Regulamin warsztatów teatralnych "Dziwniejsze czasy Stranger Times 1983-1989"
Kwestionariusz uczestnika warsztatów
Deklaracja uczestnictwa w warsztatach dla osób powyżej 18 roku życia
Deklaracja uczestnictwa w warsztatach dla osób poniżej 18 roku życia
Umowa na uczestnictwo w warsztatach dla osób powyżej 18 roku życia
Umowa na uczestnictwo w warsztatach dla osób poniżej 18 roku życia

Warsztaty teatralne "Dziwniejsze czasy/Stranger times 1983-1989"