Nabór premierowych projektów muzycznych a następnie ich prezentacja na scenie Teatru Starego w Lublinie

Szanowni Artyści i Twórcy,związani poprzez swoją działalność koncertową i artystyczną głównie z obszarem województwa lubelskiego i/lub wywodzący się ze środowisk artystycznych Lublina i Lubelszczyzny, ogłaszamy i rozpoczynamy nabór premierowych projektów muzycznych. Celem naboru jest wyselekcjonowanie wybranych ofert koncertowych, a następnie ich prezentacja na scenie Teatru Starego w Lublinie w nadchodzącym 2021 roku. Inicjatywie naszej przyświeca idea promocji i upowszechniania lokalnych muzycznych działań twórczych.

Aby wziąć udział w naborze należy przygotować i wysłać na adres e-mail: mazur@teatrstary.eu ofertę projektu / koncertu, zawierającą w szczególności (w zapisach PDF): opis i program koncertu, biogramy jego twórców i wykonawców oraz opcjonalnie rider techniczny koncertu i nagranie demo prezentujące wykonanie fragmentów, całości koncertu lub dotychczasowych projektów.

Oferty zostaną wybrane na podstawie decyzji Organizatora podjętej w konsultacji z kuratorami programu muzycznego Teatru Starego w Lublinie. Artyści, których koncerty zakwalifikują się do ostatecznej realizacji, będą o tym powiadomieni drogą mailową na wskazany w ofercie adres.

Teatr Stary w Lublinie jako Organizator koncertów udostępni wykonawcom scenę i salę widowiskową na czas próby i wydarzenia, zapewni obsługę widowni w trakcie występu, a także należytą realizację techniczną koncertu, udostępniając własny sprzęt dźwiękowy i oświetleniowy, jak również personel techniczny. Ponadto Organizator będzie promował koncert jako wydarzenie wchodzące w skład repertuaru Teatru Starego.

Wszelkie pozostałe zasady i warunki dotyczące współpracy artystów i Organizatora oraz realizacji koncertu (m. in. data koncertu, honorarium, ceny biletów), ustalane będą na drodze indywidualnych negocjacji i zatwierdzane stosowną umową.

Czekamy na zgłoszenia. 

 

Nabór premierowych projektów muzycznych a następnie ich prezentacja na scenie Teatru Starego w Lublinie