Lubelska Federacja Bardów - Nowe piosenki w Teatrze Starym / Koncert rejestrowany

Każda osoba, która nabyła bilet na wydarzenie podlega obowiązkowi dostosowania się do wymogów i regulacji związanych z epidemią COVID-19, obowiązujących w dniu wydarzenia, oraz wyraża zgodę na udział w wydarzeniu rejestrowanym. 

Bilety: I-80 zł, II-60 zł, III-40 zł, IV stojące-20 zł.

 

Lubelska Federacja Bardów tym razem zaprasza na koncert „Nowe piosenki w Teatrze Starym”. 

Słowa piosenek zostały napisane przez Marka Andrzejewskiego, Jana Kondraka i Hannę Lewandowską. Kompozycje są dziełem Panów wyżej wymienionych oraz Piotra Selima. 

Koncert zostanie zarejestrowany, a końcowym rezultatem tego przedsięwzięcia będzie nowa płyta CD w dorobku artystycznym grupy.

 

Zespół wystąpi w składzie:

Jolanta Sip – śpiew

Katarzyna Kowanek – śpiew, skrzypce

Marek Andrzejewski – śpiew, gitara akustyczna

Jan Kondrak – śpiew, narracje

Piotr Selim – śpiew, fortepian, instr. klawiszowe 

Michał Lewartowicz – gitary

Krzysztof Nowak – gitara basowa

Tomasz Deutryk – perkusja

Jeśli chcą Państwo posłuchać ciekawych, inteligentnych piosenek w jak najbardziej artystycznych interpretacjach, to zapraszamy na magiczny, pełen niespodzianek wieczór.

Lubelska Federacja Bardów – oryginalna formacja estradowa proponująca własne rozumienie rozrywki. Zespół stworzyli i tworzą laureaci najważniejszych festiwali piosenki artystycznej. Grupa występuje od maja 1999 roku. Sposobem organizacji pracy przypomina krakowską Piwnicę pod Baranami, gdzie jest wielu autorów, kompozytorów i wykonawców. 

Czerpie wzorce z folkloru Kresów, muzyki klasycznej; nawiązuje do ambitnych nurtów rocka i popu. Charakteryzuje się niespotykaną potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością o stronę muzyczną i tekstową. Warte podkreślenia jest, że zarówno muzyka jak i tekst są przeważnie dziełem członków zespołu. 

LFB koncertowała na najbardziej prestiżowych estradach w Polsce i za granicą, w miejscach dla wielu polskich kapel nieosiągalnych. W Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, w Wiedniu oraz we Lwowie i Łucku. Nagrywała początkowo wyłącznie „na żywo” - w Studiu im. Agnieszki Osieckiej Programu III PR, w Radiu Kraków, Muszli Koncertowej im. Romualda Lipki w Lublinie, Kawiarni Artystycznej Hades czy Teatrze Starym w Lublinie. W międzyczasie powstały także płyty studyjne – nagrywana w Studiu im. Budki Suflera w Radiu Lublin „Poematy” czyli kompozycje własne do słów Edwarda Stachury oraz płyta w pełni autorska, zatytułowana „Bardziej” wydana w 2018 roku, a zrealizowana w Bracia Studio - Adam Drath w Lublinie.

Na swoje 24 urodziny zespół postanowił opublikować nowe piosenki. To również prezent dla świętującego 200-lecie działalności Teatru Starego w Lublinie, z którym LFB jest związana od reaktywacji działalności placówki w roku 2012. LFB była bowiem tym zespołem, który jako pierwszy testował sprzęt muzyczny zakupiony do tej prestiżowej placówki. Od tamtej pory, niemal corocznie gości w progach Teatru osiągając sukcesy artystyczne i co ważne - również frekwencyjne.

 

Люблінська федерація бардів

Нові пісні в Старому театрі

 

Люблінська федерація бардів – оригінальна сценічна формація, що пропонує власне бачення відпочинку. Гурт створили і продовжують творити переможці найповажніших фестивалів художньої пісні. Виступають з травня 1999 року. Своєю діяльністю нагадують «Пивницю під Баранами» в Кракові, де багато авторів, композиторів і виконавців.

Гурт черпає мотиви з фольклору прикордоння та класичної музики, контактує з амбітними рок і поп напрямками. Його характеризує безпрецедентна сила голосів, а також виняткова увага до музичної та текстової частин. Варто підкреслити, що як музика, так і слова – це здебільшого творчість учасників гурту.

ЛФБ виступав на найпрестижніших сценах Польщі та за кордоном, у місцях, недосяжних для багатьох польських гуртів. У Нью-Йорку, Парижі, Лондоні, Відні, а також у Львові та Луцьку. Спочатку робили записи тільки з виступів «наживо» - на студії ім. Агнєшкі Осецької, Програми III РП, на радіо «Краків», в «Концертній мушлі» ім. Ромуальда Ліпки в Любліні, в мистецькому кафе «Hades» («Аїд») чи Старому театрі в Любліні. А потім були зроблені і студійні записи– записували в студії ім. Будки суфлера на радіо «Люблін» «Вірші», тобто власні композиції на слова Едварда Стахури, та повністю авторський альбом під назвою «Bardziej» («Більше»), виданий у 2018 році та записаний на студії «Bracia Studio – Adam Drath» в Любліні.

На свій День народження гурт вирішив випустити нові пісні. Це також подарунок з нагоди 200-річчя діяльності для Старого театру в Любліні, з котрим ЛФБ пов’язана від моменту відновлення театру в 2012 році. ЛФБ була саме тим гуртом, який тестував музичне обладнання, закуплене для цієї престижної установи. Відтоді гурт майже щороку є гостем театру, маючи творчі успіхи і хорошу відвідуваність концертів.   

Цього разу Люблінська федерація бардів запрошує на концерт «Нові пісні в Старому театрі».  

Слова пісень написані Марком Анжеєвським, Яном Кондраком і Ганною Левандовською. Композиції є доробком вище перелічених осіб та Пьотра Селіма.

Концерт буде записано, а кінцевим результатом цього заходу стане новий CD альбом в артистичному доробку групи.

Гурт виступить у складі:

Йоланта Сіп – вокал

Катажина Кованек – вокал, скрипка

Марек Анжеєвський – вокал, акустична гітара

Ян Кондратюк – вокал, читання

Пьотр Селім – вокал, фортепіано, клавішні

Пьотр Богутин – гітара

Кшиштоф Новак – бас-гітара

Томаш Деутрик – барабани

Якщо Ви хочете послухати цікаві інтелігентні пісні в самій мистецькій інтерпретації, то запрошуємо на магічний, сповнений несподіванок вечір.

 

fot. materiały promocyjne

Lubelska Federacja Bardów - Nowe piosenki w Teatrze Starym / Koncert rejestrowany

  • fot. materiały promocyjne