Kino w Teatrze Starym "Syndrom Hamleta" / "Синдром Гамлета"

Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 8 zł

Każda osoba, która nabyła bilet na wydarzenie podlega obowiązkowi dostosowania się do wymogów i regulacji związanych z epidemią COVID-19, obowiązujących w dniu wydarzenia.

Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserką filmu oraz bohaterami.
Prowadzenie: Magda Sendecka
Wydarzenie transmitowane online na stronie oraz na profilu fb Teatru
Starego. 

Syndrom Hamleta / Синдром Гамлета

(Syndrom Hamleta)

Polska, Niemcy 2022 / Польща, Німеччина 2022

85 minut / 85 хвилин

reż. i scen. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski / реж. і сцен. Ельвіра Нєвєра, Пьотр Росоловський

zdj. Piotr Rosołowski / фото Пьотр Росоловський

muz. John Gürtler, Jan Miserre / муз. Джон Гьотле, Ян Місер

 

Poruszający portret ukraińskiego „pokolenia Majdanu” w czasie zapomnianej przez świat wojny w Donbasie, tuż przed otwartą agresją Rosji. Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski zaprosili znaną reżyserkę Rozę Sarkisian do stworzenia spektaklu – psychodramy, w której Sławik, Rodion, Katia, Roman i Oksana zmierzą się z pytaniami Hamleta. Bohaterowie pochodzą z różnych światów, bliskie im są odmienne wartości, praktykują różne style życia. Zderzeni ze sobą nawzajem w sytuacji scenicznej mogą poddać refleksji własne przeżycia i poglądy, i uwolnić związane z nimi emocje. 

Film pokazuje spustoszenie, jakie w ludziach pozostawia wojna, ale i terapeutyczną moc sztuki. Zrealizowany w ostatnich miesiącach przed rosyjską inwazją nieoczekiwanie stał się przejmującym do niej komentarzem.

Magda Sendecka, kuratorka programu filmowego w Teatrze Starym w Lublinie 

 Nagrody:

  • Krakowski Festiwal Filmowy 2022: “Złoty Lajkonik” w Konkursie Polskim, Nagroda dla najlepszego producenta (Balapolis – Magdalena Kamińska, Agata Szymańska), Nagroda Jury Studenckiego Wyrożnienie w Międzynarodowym Konkursie Dokumentalnym
  • MFF Locarno 2022: Grand Prix w konkursie “Semaine de la critique”; Nagroda Niezależnych Krytyków „Boccalino d’Oro” za najlepszy dokument

 

Зворушливий портрет українського «покоління Майдану» під час забутої світом війни на Донбасі, безпосередньо перед відкритою агресією Росії.

Ельвіра Нєвєра та Пьотр Росоловський запросили відому режисерку Розу Саркісян створити виставу – психодраму, в якій Славко, Родіон, Катя, Роман і Оксана зіткнуться з питаннями Гамлета. Герої походять з різних світів, їм близькі різні цінності, вони ведуть різний спосіб життя. Зіштовхнувшись один з одним у сценічній ситуації, вони можуть розмірковувати над власним досвідом і поглядами, а також вивільнити пов’язані з цим емоції.

Фільм показує спустошення, яке залишає в людях війна, а також терапевтичну силу мистецтва. Знятий за останні місяці перед російським вторгненням, він несподівано став влучним коментарем до нього.

Маґда Сендецька, кураторка програми кіно в Старому театрі в Любліні

Нагороди:

  • Краківський кінофестиваль 2022: «Золотий лайконик» в польському конкурсі, нагорода для найкращого виробника (Balapolis – Магдалена Камінська, Агата Шиманська), нагорода студентського журі в Міжнародному документальному конкурсі.
  • MFF Locarno 2022: Grand Prix в конкурсі “Semaine de la critique”; нагорода незалежних критиків „Boccalino d’Oro” за найкращий документальний фільм

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego:
 
fot. Piotr Rosołowski

Kino w Teatrze Starym "Syndrom Hamleta" / "Синдром Гамлета"

  • fot. Piotr Rosołowski