Kino w Teatrze Starym "Syndrom Hamleta" / "Синдром Гамлета"

Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 8 zł

Każda osoba, która nabyła bilet na wydarzenie podlega obowiązkowi dostosowania się do wymogów i regulacji związanych z epidemią COVID-19, obowiązujących w dniu wydarzenia.

Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserką filmu oraz bohaterami.
Prowadzenie: Magda Sendecka
Wydarzenie transmitowane online na stronie oraz na profilu fb Teatru
Starego. 

Syndrom Hamleta / Синдром Гамлета

(Syndrom Hamleta)

Polska, Niemcy 2022 / Польща, Німеччина 2022

85 minut / 85 хвилин

reż. i scen. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski / реж. і сцен. Ельвіра Нєвєра, Пьотр Росоловський

zdj. Piotr Rosołowski / фото Пьотр Росоловський

muz. John Gürtler, Jan Miserre / муз. Джон Гьотле, Ян Місер

 

Poruszający portret ukraińskiego „pokolenia Majdanu” w czasie zapomnianej przez świat wojny w Donbasie, tuż przed otwartą agresją Rosji. Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski zaprosili znaną reżyserkę Rozę Sarkisian do stworzenia spektaklu – psychodramy, w której Sławik, Rodion, Katia, Roman i Oksana zmierzą się z pytaniami Hamleta. Bohaterowie pochodzą z różnych światów, bliskie im są odmienne wartości, praktykują różne style życia. Zderzeni ze sobą nawzajem w sytuacji scenicznej mogą poddać refleksji własne przeżycia i poglądy, i uwolnić związane z nimi emocje. 

Film pokazuje spustoszenie, jakie w ludziach pozostawia wojna, ale i terapeutyczną moc sztuki. Zrealizowany w ostatnich miesiącach przed rosyjską inwazją nieoczekiwanie stał się przejmującym do niej komentarzem.

Magda Sendecka, kuratorka programu filmowego w Teatrze Starym w Lublinie 

 Nagrody:

  • Krakowski Festiwal Filmowy 2022: “Złoty Lajkonik” w Konkursie Polskim, Nagroda dla najlepszego producenta (Balapolis – Magdalena Kamińska, Agata Szymańska), Nagroda Jury Studenckiego Wyrożnienie w Międzynarodowym Konkursie Dokumentalnym
  • MFF Locarno 2022: Grand Prix w konkursie “Semaine de la critique”; Nagroda Niezależnych Krytyków „Boccalino d’Oro” za najlepszy dokument

 

#opisujemy

Młody mężczyzna z głową wzniesioną ku górze i rękami rozłożonymi na boki. Ubrany w beżową koszulę i czarne spodnie na czarnych szelkach. W tle sala kinowo-teatralna z krzesłami i balkonem.

 

Зворушливий портрет українського «покоління Майдану» під час забутої світом війни на Донбасі, безпосередньо перед відкритою агресією Росії.

Ельвіра Нєвєра та Пьотр Росоловський запросили відому режисерку Розу Саркісян створити виставу – психодраму, в якій Славко, Родіон, Катя, Роман і Оксана зіткнуться з питаннями Гамлета. Герої походять з різних світів, їм близькі різні цінності, вони ведуть різний спосіб життя. Зіштовхнувшись один з одним у сценічній ситуації, вони можуть розмірковувати над власним досвідом і поглядами, а також вивільнити пов’язані з цим емоції.

Фільм показує спустошення, яке залишає в людях війна, а також терапевтичну силу мистецтва. Знятий за останні місяці перед російським вторгненням, він несподівано став влучним коментарем до нього.

Маґда Сендецька, кураторка програми кіно в Старому театрі в Любліні

Нагороди:

  • Краківський кінофестиваль 2022: «Золотий лайконик» в польському конкурсі, нагорода для найкращого виробника (Balapolis – Магдалена Камінська, Агата Шиманська), нагорода студентського журі в Міжнародному документальному конкурсі.
  • MFF Locarno 2022: Grand Prix в конкурсі “Semaine de la critique”; нагорода незалежних критиків „Boccalino d’Oro” за найкращий документальний фільм

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego:
 
fot. Piotr Rosołowski

Kino w Teatrze Starym "Syndrom Hamleta" / "Синдром Гамлета"

  • fot. Piotr Rosołowski