Godziny pracy kasy w dniu 12 listopada

Szanowni Widzowie,

12 listopada kasa Teatru Starego będzie czynna w godzinach 17:00 – 18:00; 
przed projekcją filmu "Pewnego razu w listopadzie".

Szanowni Widzowie,

12 listopada kasa Teatru Starego będzie czynna w godzinach 17:00 – 18:00; 
przed projekcją filmu "Pewnego razu w listopadzie".