SPOTKANIA

Warsztaty teatralne "Dziwniejsze czasy/Stranger times 1983-1989"

Cykl warsztatów teatralnych dla młodzieży w wieku 14-19 lat