DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności teatrstary.eu

Teatr Stary w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej teatrstary.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w serwisie znajduje się obrazy bez tekstu alternatywnego
 • po wyłączeniu stylów CSS kolejność odczytu treści publikowanych na stronie główniej serwisu jest inna
 • podczas nawigacji klawiszem Tab kolejność elementów nie jest poprawna
 • na stronie głównej występuje wiele nagłówków H1. Na podstronach również występują kilkakrotnie nagłówki H1. Na podstronie repertuar nie ma nagłówka H1. Na podstronie spektakli występuje kilka nagłówków H1 a po nim H4
 • formularz wyszukiwania nie posiada etykiet, przycisk wyszukaj jest pozbawiony tekstu alternatywnego
 • w formularzu rejestracji brak atrybutów autocomplet
 • linki nie są poprawnie oznaczone - brak podkreśleń
 • stwierdzono elementy o zbyt małym kontraście
 • serwis video.teatrstary.eu w większości nie spełnia kryterium kontrastu
 • zwiększenie odstępów powoduje, że niektóre treści stają się nieczytelne
 • podczas nawigacji klawiszem Tab na klawiaturze dotarcie do niektórych funkcjonalności jest niemożliwe
 • animowany pasek z logo partnerów jest animowany i ma ograniczoną możliwości zatrzymania lub ukrycia
 • serwis nie oferuje mechanizmu pomijania bloków treści "skiplink"
 • występują linki których treść nie daje informacji o celu linka
 • nagłówki nie są poprawnie wykorzystywane
 • serwis nie zawiera mapy strony
 • wewnętrzna wyszukiwarka treści nie jest zoptymalizowana
 • fokus jest słabo widoczny a dla niektórych elementów niewidoczny
 • w serwisie stwierdzono elementy pozbawione odpowiedniego opisu dla czytników ekranu
 • w formularzu rejestracji brak mechanizmów walidacji i/lub korekcji błędów
 • formularz pola i przyciski oraz elementy dynamiczne nie posiadają odpowiednich opisów ARIA
 • system rezerwacji biletów nie jest dostosowany do potrzeb osób z problemami ze wzrokiem. Osoby korzystające z klawiatury nie mają możliwości dokonania rezerwacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Polska bez barier.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Struzik.
 • E-mail: dostepnosc@teatrstary.eu
 • Telefon: 694 881 732

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Teatru Starego w Lublinie
 • Adres: ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
 • E-mail: info@teatrstary.eu
 • Telefon: 81 466 59 25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Stary w Lublinie znajduje się na Starym Mieście przy ulicy Jezuickiej 18. Najbliższe miejsca parkingowe (2) dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się tuż obok wejścia, na ul. Jezuickiej 16. Do Teatru wchodzimy bezpośrednio z ulicy, przez dwuskrzydłowe, szklane drzwi (szerokość skrzydła 105 cm) ciężkie i wyposażone w samozamykacze.  Drzwi otwierają się na zewnątrz, w progu jest listwa – 2 cm. Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne oraz dwie podziemne. Na poziomie -2 znajdują się pomieszczenia techniczne, na -1 jest szatnia i toalety ( w tym toaleta uniwersalna). Na poziomie 0 znajduje się Sala Widowiskowa, piętro wyżej są loże. Natomiast na piętrze 2 jest balkon. Wszystkie piętra ( poza poziomem -2) są dostępne dla widzów. Można tam zejść/wejść po schodach z poręczami lub wjechać windą.  Schody w dół – prowadzące do szatni, znajdują się po prawej stronie, tuż obok wejścia głównego. Aby dostać się do windy należy po wejściu do budynku - pójść prosto i za filarem skręcić w lewo. Winda znajduje się po prawej stronie, na tej samej ścianie co drzwi do Sali Widowiskowej, zaraz za podświetloną tablicą informacyjną. Szerokość drzwi windy to 90 cm., szerokość windy 110 cm., a głębokość 140 cm. W środku jest lustro na całej długości ściany. Najwyżej położony przycisk nad podłogą jest na wysokości 116 cm. Przyciski są podświetlone i wyczuwalne. Wewnątrz jest słabo słyszalna zapowiedź w języku polskim.   

Wejście główne otwierane jest na pół godziny przed każdym wydarzeniem. Wtedy też rozpoczyna się dyżur na foyer – w przestrzeni przylegającym do sali widowiskowej, w którym oczekujemy na rozpoczęcie wydarzenia. Osoba, która pracuje w tym miejscu, jest tam stale obecna i może udzielić informacji, pomóc w razie potrzeby. Sala Widowiskowa otwierana jest po pierwszym dzwonku, zwykle około 15 minut przed wydarzeniem, a zamykana po trzecim dzwonku, tuż przed rozpoczęciem wydarzenia. Za punktualne otwarcie drzwi odpowiadają osoby zaangażowane w organizację wydarzenia. One też stojąc tuż obok drzwi, sprawdzają bilety i kierują widzów we właściwe miejsca.

Kasa oraz recepcja Teatru Starego

Wejście do kasy oraz recepcji Teatru Starego znajduje się przy ulicy Dominikańskiej. Przed drzwiami leży gumowa wycieraczka w formie „plastra miodu”. Do środka wchodzimy przez jednoskrzydłowe, szklane drzwi otwierane na zewnątrz, o szerokości 128 cm. Drzwi są ciężkie, wyposażone w samozamykacz, w przejściu jest listwa o wysokości 2 cm. Po lewej stronie, jeszcze przed drzwiami, znajduje się domofon, przycisk jest na wysokości 140 cm., można nim przywołać ochronę w przypadku problemu z wejściem. Wewnątrz jest osoba obsługująca kasę oraz ochrona budynku, która służy pomocą. W pomieszczeniu znajduje się lada na wysokości 112 cm, a na niej ustawiony jest monitor na którym prezentowane są miejsca na poszczególne wydarzenia. W kasie dostępny jest terminal płatniczy.

Bilety na wydarzenia można zakupić przez Internet, na stronie teatru, w zakładce bilety.

 

Szatnia

Schodząc schodami lub zjeżdżając windą znajdziemy się w foyer przy szatni. W pomieszczeniu wydzielone są dwie strefy. W pierwszej części, po lewej stronie, znajduje się wystawa nawiązująca do historii budynku i nieduże siedziska. W drugiej części, po prawej stronie, znajdują się toalety i szatnia. Lada w szatni ma wysokość 79 cm.

 

Toalety

Po prawej stronie szatni znajdują się toalety damskie (wewnątrz jest przewijak) oraz toaleta uniwersalna, po lewej stronie są toalety męskie (wewnątrz jest przewijak).

W toalecie uniwersalnej pole manewrowe ma 175 cm x 125 cm (w najwęższym miejscu). Drewniane drzwi o szerokości 89 cm, z typową klamką. Wewnątrz zainstalowany jest system wzywania pomocy.

 

Sala widowiskowa

Po wejściu do budynku znajdziemy się w foyer. Naprzeciwko wejścia są drzwi do Sali Widowiskowej - dwuskrzydłowe, drewniane i ciężkie. W otwarciu drzwi może pomóc obsługa wydarzenia, która stale jest obecna w tym miejscu. W przejściu pomiędzy foyer, a salą widowiskową nie ma progu. W drzwiach, otwieranych 15 minut przed wydarzeniem, wiszą kotary, które są zasuwane po zamknięciu drzwi.  Po lewej stronie znajduje się oznakowane wyjście ewakuacyjne, podest o wysokości 46 cm na który prowadzą podświetlone schody – 3 stopnie. W sali znajduje się 99 foteli z podłokietnikami oraz 6 miejsc specjalnych w których można stanąć wózkiem. Jest to dodatkowy, ostatni rząd z dobrą widocznością. Widownia jest na jednym poziomie, z niewielkim nachyleniem w stronę sceny. Na scenę, od strony widowni prowadzą schody z prawej i lewej strony.

 

Loże

Znajdują się na 1 piętrze budynku. Wjeżdżając windą lub wchodząc schodami, znajdziemy się na 1 poziomie foyer przylegającym do lóż. Z foyer wchodzimy na loże przez dwoje, dwuskrzydłowych, drewnianych drzwi. Najpierw znajdziemy się na wewnętrznym korytarzu oddzielonym od lóż ażurową ścianką, częściowo przepuszczającą światło z Sali Widowiskowej. Na konkretne loże wchodzimy przez wydzielone w ściankach lekkie drzwi o szerokości 91 cm z okrągłymi klamkami. W zależności od usytuowania, na lożach znajdują się cztery lub pięć miejsc siedzących, w sumie jest ich 40. Na każdym fotelu znajduje się poduszka, na której można usiąść. Miejsca na lożach znajdują się w trzech, różnych strefach widoczności.

Fotele ustawione są na dwóch poziomach, są tam dwa schodki o wysokości 12 cm.

Balkon

Usytuowany jest na 2 piętrze Teatru. Prowadzą na niego schody i winda. Na balkon wchodzimy z foyer. Po prawej stronie (wchodząc schodami) napotkamy zabytkowy projektor. Na balkon wchodzimy przez dwoje, drewnianych, jednoskrzydłowych drzwi o szerokości 110 cm. Jest tam 26 miejsc usytuowanych wokół balustrady okalającej balkon. Pomiędzy fotelami stoją dwa stoły realizatorskie, oświetleniowy po prawej stronie i dźwiękowy po lewej. Na balkonie są dwa, podświetlone schodki o wysokości 12 cm. Miejsca na balkonie znajdują się w trzech, różnych strefach widoczności. 

Oświetlenie i systemy alarmowe
Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzroku. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnał nie będzie ostrzegał osób niesłyszących. W trakcie ewakuacji automatycznie wyłącza się winda, a Teatr jest wyposażony w sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (wózek inwalidzki w loży i dwa materace ewakuacyjne - w loży i na balkonie). Teatr jest w trakcie zmian mających na celu niwelowanie barier oraz wprowadzenie udogodnień oraz oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeżeli potrzebują Państwo jakiejś formy wsparcia od naszych pracowników, w trakcie wydarzenia, prosimy o informację przy zakupie biletu lub drogą mailową na adres: dostepnosc@teatrstary.eu, najlepiej do 7 dni przed wydarzeniem.

 

Pliki do pobrania