Zwiedzanie

Zapraszamy do zwiedzania Teatr Starego (sali widowiskowej, kulis Teatru oraz wystawy archeologicznej eksponowanej we foyer). Zwiedzanie możliwe jest w zorganizowanych grupach od 5 do 15 osób (większe grupy będą dzielone) po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem 81 466 59 25 lub pod adresem zwiedzanie@teatrstary.eu. Zwiedzanie możliwe jest tylko w czasie, kiedy w sali Teatru nie odbywają się wydarzenia ani próby.

Ceny biletów:
Normalny: 8 PLN
Ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci i renciści): 6 PLN
Dzieci do lat 6: wstęp bezpłatny.

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin,
Całkowita wartość projektu: 24 893 218,95 PLN,
Wartość dofinansowania: 18 556 496,03 PLN,

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet: XI oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo kulturowe, Termin realizacji projektu: 01.01.2007 - 31.10.2012, Strona internetowa: http://www.pois.gov.pl/

fot. W. Kornet