Newsletter

Widzowie, którzy chcieliby otrzymać newsletter Teatru Starego drogą mailową, proszeni są o przesłanie na adres: info@teatrstary.eu następującej zgody:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi newsletter.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi newsletter Teatru Starego w Lublinie.
Imię i nazwisko ………………………………
adres email  ……………………………………

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości co następuje w punkcie V "Ochrona danych osobowych" Regulaminu rezerwacji/kupna/zwrotu biletów do Teatru Starego w Lublinie.

Link do regulaminu: http://teatrstary.eu/strona,regulamin-sprzedazy/