Zmiana limitu osób na wydarzeniach

Szanowni Państwo,

w związku z zapowiedziami Ministra Zdrowia o wprowadzeniu nowych obostrzeń dotyczących liczby widzów mogących brać udział w wydarzeniach kulturalnych, zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą, aby na wydarzenia artystyczne w naszym Teatrze, po dniu wprowadzenia  ograniczeń WSZYSCY Widzowie posiadający certyfikaty szczepień, przygotowali je do okazania pracownikom Teatru przy wejściu do budynku.

Jednocześnie informujemy, że po osiągnięciu dopuszczalnego limitu Widzów, będziemy mogli wpuścić na salę jedynie te osoby, które okażą certyfikat.  Kolejne osoby bez takiego dokumentu nie będą mogły być wpuszczone. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale w takiej sytuacji osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w koncercie, będą mogły zwrócić bilety do kasy Teatru.

Dotychczasowy limit to 50 % miejsc, najnowsza zmiana obniża ten limit do 30 %.

Zmiany są niezależne od nas, jednak jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących w dniu wydarzenia przepisów. Dlatego też, w trosce o jak najlepszy przebieg koncertu, oraz Państwa bezpieczeństwo i komfort pozwalamy sobie poinformować Państwa o zaistniałej sytuacji. Liczymy na to, że dzięki współpracy nas wszystkich, wszyscy Państwo będziecie mogli skorzystać z zakupionych biletów.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Teatru Starego w Lublinie

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami w obostrzeniach zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą, aby na wydarzenia artystyczne w naszym Teatrze, po 1 grudnia WSZYSCY Widzowie posiadający certyfikaty szczepień, przygotowali je do okazania pracownikom Teatru przy wejściu do budynku.