Ferie w Teatrze Starym 2020 / warsztaty teatralne "Dzień totalnej porażki, czyli co się zdarzyło 25 stycznia"

Zapraszamy na Ferie w Teatrze Starym - warsztaty teatralne zakończone pokazem spektaklu “Dzień totalnej porażki, czyli co się zdarzyło 25 stycznia”.

Zapisy: od 21.11.2019 do 06.01.2020
Informacje o zakwalifikowanych uczestnikach: 09.01.2020

Uczestnicy:
20 licealistów w wieku 15-19 lat

Koszt: 250 zł za osobę

Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników doświadczenia aktorskiego, scenograficznego, choreograficznego, wokalnego, inspicjenckiego oraz umiejętności pracy w grupie.
Składające się z czterech jednoaktówek przedstawienie nawiązujące do różnych wydarzeń, które miały miejsce 25 stycznia, będzie także przewodnikiem po najróżniejszych konwencjach teatralnych obowiązujących na współczesnych scenach. Wszystkie role w spektaklu będą równe, każdy z uczestników przejdzie kurs pisania scen dramatycznych i konstruowania scenariusza widowiska teatralnego. Praca nad przedstawieniem będzie także nietypową lekcją historii i obyczaju, poznawaniem realiów życia w Polsce i na świecie w wybranych okresach XX i XXI wieku. Uczestnicy zbadają nieznane okoliczności z życia postaci historycznych, które będą bohaterami lubelskiego spektaklu.
Łukasz Drewniak


Prowadzący:
Reżyseria – Michał Zgiet
Dramaturgia - Łukasz Drewniak
Scenografia i kostiumy – Anna Świderska - Kusyk
Muzyka – Piotr Selim
Choreografia – Wojciech Kaproń

Model pracy nad spektaklem
Zaczniemy 12 stycznia spotkaniem organizacyjnym. Obecność obowiązkowa!
Zapraszamy z opiekunami.
Omówimy na nim specyfikę pracy na próbach. Podzielimy uczestników na 4 grupy, które będą pracowały nad 4 jednoaktówkami, pozwoli to zapanować nad czasem trwania widowiska, wzmocni ekonomikę wykorzystania każdego
z młodych aktorów, wprowadzi element rywalizacji między grupami
i odpowiedzialności za swój element spektaklu.

Wspólnie przygotujemy obsadę oraz podzielimy się zadaniami pisarskimi na poniedziałek. Następnie reżyser opowie o zasadach zachowywania się na scenie, pokaże aktorskie abecadło. Dramaturg omówi kierunek akcji każdej z części widowiska.
Następnie każdego dnia z reżyserem, scenografem, choreografem i kompozytorem będzie pracować wymiennie każda grupa. Nikt nie będzie się nudził, czekał na swoją kolej. Podczas gdy zespół pierwszej jednoaktówki będzie w przestrzeni gry, zespół drugiej będzie pracował nad choreografią, trzeciej nad muzyką, czwartej nad scenografią lub tekstami.

W ten sposób każdy uczestnik spędzi efektywnie każdy dzień warsztatów.
Codziennie rozpoczniemy od krótkiego wykładu o jednej z epok, przerabianej przez nas w spektaklu. Obejrzymy konieczne materiały wizualne.
Pierwszy tydzień zajęć Ferii w Teatrze Starym (poniedziałek-sobota) będzie
koncentrował się wokół zbudowania fabuły i napisania scen. Po sobocie nie
dojdzie żaden nowy fragment tekstu. Dlatego pisanie prosimy potraktować jako priorytet pierwszego tygodnia. Sceny muszą powstać jak najszybciej.
Pamiętajmy - każdy pisze sobie rolę albo wymyśla swoje kwestie przy okrągłym stole, razem z innymi członkami grupy. Uczestnik decyduje o oryginalności bohatera, ambicjach literackich tekstu, lekkości i dowcipie. Dramaturg projektu jedynie układa te postaci i kwestie na osi spektaklu, podpowiada puenty, chwyty i zabiegi dramaturgiczne, czuwa nad zgodnością języka postaci z tym, jak mówiono w epoce, którą rekonstruujemy.

Godziny i czas trwania warsztatów:
12.01. godz. 14.00 – spotkanie organizacyjne dla Uczestników oraz
Rodziców/Opiekunów prawnych. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy
13-18.01. godz. 10.00-16.00 – warsztaty
20-22.01 godz. 10.00-16.00 – warsztaty
23.01- dzień wolny
24.01. godz. 10.00-16.00 - warsztaty
25.01 godz. 14.00 – przygotowanie do spektaklu i spektakl o godz. 19.00

Wymagania:
Warunkiem zakwalifikowania do warsztatów jest zapoznanie się z regulaminem oraz przesłanie drogą mailową
(marianska@teatrstary.eu) lub złożenie w siedzibie Teatru Starego (ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin) wypełnionego Kwestionariusza Uczestnika, Deklaracji uczestnictwa, Umowy oraz stworzonych przez kandydata tekstów, będących realizacją wskazanych w kwestionariuszu zadań.
Prace uczestników będą stanowić podstawy literackie spektaklu
przygotowywanego podczas warsztatów.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Ferie w Teatrze Starym 2020

Kwestionariusz uczestnika, zadania, inspiracje

Deklaracja uczestnictwa w warsztatach dla osób poniżej 18 roku życia

Deklaracja uczestnictwa w warsztatach dla osób powyżej 18 roku życia

Umowa na uczestnictwo w warsztatach dla osób poniżej 18 roku życia

Umowa na uczestnictwo w warsztatach dla osób powyżej 18 roku życia

Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na BIP Teatru Starego:
https://biuletyn.lublin.eu/teatrstary/informacja-o-danych-osobowych/klauzula-informacyjna,1,14479,1.html