Program działania Teatru Starego na okres od 15.03.2021 do 14.03.2028 r.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z "Programem działania instytucji kultury pn. Teatr Stary w Lublinie na okres od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2028 r."


 Program działania instytucji kultury pn. Teatr Stary w Lublinie na okres od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2028 r.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z "Programem działania instytucji kultury pn. Teatr Stary w Lublinie na okres od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2028 r."


 Program działania instytucji kultury pn. Teatr Stary w Lublinie na okres od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2028 r.