Liryczny kwartet - zapowiedź wiosny. Wieczór poetycki Istvána Kovácsa, Waldemara Michalskiego, Wacława Oszajcy i Bohdana Zadury


Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego.

Goście „Akcentu”. Liryczny kwartet. Zapowiedź wiosny


W cyklu „Goście Akcentu” prezentujemy najwybitniejszych twórców związanych z naszym miastem poprzez swoje życie lub dzieło. „Liryczny kwartet” wystąpi przed Państwem drugiego dnia po przesileniu wiosennym 2019 r. Wszyscy czterej autorzy, należący do starszego pokolenia poetów, są w swej twórczości doskonałym wzorem optymizmu i życiowej energii, napawającej wiarą w uzdrawiającą moc literatury.

István Kovács napisał kiedyś o sobie: „Poeci uważają go za historyka, historycy za poetę. Poeta i historyk, gdy się spotykają, mówią o nim, że jest tłumaczem literatury...”. W sumie mają rację: jest nimi wszystkimi – naraz. A przecież był także dyplomatą (m.in. Konsulem Generalnym Węgier w Polsce) oraz wykładowcą i założycielem katedry polonistyki na jednym z węgierskich uniwersytetów. Autor wielu tomów wierszy, esejów, prac historycznych. Niestrudzony popularyzator i nieoceniony przyjaciel literatury polskiej na Węgrzech. Tłumaczył m.in. Brandysa, Wańkowicza, Kapuścińskiego, Iwaszkiewicza, Stachurę i kilkudziesięciu polskich poetów. Opublikował eseje o polskim filmie i dzieła monograficzne na temat udziału Polaków w węgierskiej Wiośnie Ludów.


Waldemar Michalski, poeta urodzony we Włodzimierzu Wołyńskim (1938), w latach 1985-2013 sekretarz redakcji „Akcentu”, z którym jest do dzisiaj blisko związany. W prasie debiutował w 1957 r. jako publicysta i reporter. Ogłosił dziesięć zbiorów wierszy i kilka tomów szkiców literackich, opracował m.in. monumentalną antologię Pięć wieków poezji o Lublinie. Bardzo aktywny w życiu kulturalnym Lublina, niezmiennie pełen werwy i ciekawości świata, czego świadectwem są wyprawy kajakowe po rzekach Polski i Ukrainy i liczne podróże, m.in. do rodzinnego Wołynia, Rzymu i Jerozolimy, co znajduje sugestywne odzwierciedlenie w jego liryce.


Wacław Oszajca, kapłan katolicki, jezuita, najwybitniejszy poeta polski w sutannie. Wnosi do tej tradycji nowe tony, związane z liryzmem najwyższej próby, często wpisanym w realia najprostszej, zmysłowo doświadczanej codzienności. Autor kilkunastu zbiorów wierszy, znany współpracownik stacji telewizyjnych i radiowych, zasłużony dla popularyzacji wartości chrześcijańskich kojarzonych z postawą otwarcia i tolerancji. W latach 80. był duszpasterzem akademickim Politechniki Lubelskiej i przewodniczącym Lubelskiego Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym. W Lublinie pamięta się o mszach za ojczyznę odprawianych przez niego w kościele powizytkowskim.

Bohdan Zadura, Dla większości poetów debiutujących w minionym ćwierćwieczu Bohdan Zadura (ur. 1945) jest żywym klasykiem – jego twórczość wyznacza układ odniesienia, wobec którego sprawdza się wydolność i oryginalność innych głosów. Poezja Zadury jest częściej intymną rozmową z czytelnikiem niż monologiem lirycznym. Jego wiersze przynoszą wyjątkowo celną kompromitację języka „publicznego” – języka polityków, mediów i reklam – który jest dziś narzędziem aksjologicznego wmówienia i zniewolenia. (B. Wróblewski) Zarówno w Polsce, jak na Ukrainie uważany jest za najwybitniejszego tłumacza współczesnej liryki ukraińskiej, wiele wierszy przełożył także z języka angielskiego i węgierskiego.

Prowadzenie: Jarosław Wach, krytyk literacki, sekretarz redakcji „Akcentu”.

Autorzy niezwykle sugestywnie czytają własne wiersze – przedstawią swe utwory dawne i najnowsze. W dyskusji z udziałem publiczności spróbujemy skłonić ich do odsłonięcia tajemnic warsztatu poetyckiego i poglądów na kondycję współczesnego świata.

 

Liryczny kwartet - zapowiedź wiosny. Wieczór poetycki Istvána Kovácsa, Waldemara Michalskiego, Wacława Oszajcy i Bohdana Zadury