Bitwa o literaturę. Czesław Miłosz w czyśćcu literackim

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki do odebrania w kasie Teatru Starego. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie.
Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.
Wydarzenie transmitowane on-line na stronie Teatru Starego.


Goście: Przemysław Czapliński, Eliza Kącka
Prowadzenie: Jerzy Sosnowski
Lektor: Jarosław Zoń

Powiada się, że pisarze, cenieni za życia, po śmierci popadają w zapomnienie - rodzaj literackiego czyśćca - z którego po pewnym czasie zostają wydobyci i stają się klasykami, lub... pochłania ich definitywnie niepamięć. W roku 2019 minie piętnaście lat od śmierci polskiego noblisty, o którym mówi się mniej niż kiedyś i na którego prawie nie powołują się współcześni pisarze. Czy jego fascynacja metafizyką i teologią, stawiane przez niego pytania egzystencjalne, straciły dla nas znaczenie? Czy przyjdzie jeszcze czas na ponowną lekturę Ziemi Ulro, Rodzinnej Europy albo Traktatu teologicznego?
Jerzy Sosnowski

 

Przemysław Czapliński (1962) – profesor zwyczajny; historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Autor ponad dziesięciu książek indywidualnych – ostatnio: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (Warszawa 2009), Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011), Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa literatury polskiej przełomu XX i XXI wieku (2016).
Redaktor wielu książek zbiorowych – ostatnio ukazały się: zbiór studiów Nowoczesność i sarmatyzm (Poznań 2011), antologia obcojęzycznych przekładów Literatura ustna (Gdańsk 2011) oraz Kamp. Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; Kraków, 2013). Współredaktor książek zbiorowych – ostatnio: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania (wespół z Ewą Domańską, Poznań 2009), Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa (wespół z Anną Legeżyńską i Marcinem Jaworskim, Poznań 2010), Poetyka migracji. Doświadczenie granic w polskiej literaturze przełomu XX i XXI wieku (wespół z Renatą Makarską i Martą Tomczok; Katowice 2013). Razem z Łukaszem Zarembą przetłumaczył książkę Jamesa Englisha Ekonomia prestiżu (NCK, Warszawa 2012).
Pola zainteresowań: historia literatury XX i XXI wieku; socjologia i antropologia literatury; literatura późnych świadectw Holokaustu; literatura ustna; estetyka XX wieku.
Wykładał gościnnie na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, uniwersytecie Harvarda w Bostonie, Université Libre w Brukseli, a także w Ratyzbonie, Dreźnie, Budapeszcie, Illinois, Tybindze, Monachium, Florencji, Bolonii, Pizie, Poczdamie, Heidelbergu.
Laureat Medalu Młodej Sztuki (1996), Nagrody im. Ludwika Frydego (1997), Nagrody Kościelskich (1998), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (1999), Nagrody im. Kazimierza Wyki (2004), Medalu „Gloria Artis” (2014), Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2016), Nagrody im. Jana Długosza.

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

Bitwa o literaturę. Czesław Miłosz w czyśćcu literackim

  • fot. Krzysztof Dubiel