Bitwa o kulturę. Kiedyś była Kultura / SPOTKANIE ONLINE

Spotkanie tłumaczone na polski język migowy      


Wydarzenie transmitowane online na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Teatru Starego.

Goście: Iwona Hofman, Paweł Rodak
Prowadząca: Grażyna Lutosławska

W tym roku mija 20. rocznica śmierci Jerzego Giedroycia. Na czym polega niezwykłość biografii Redaktora? Jak prowadzone przez niego pismo i wydawnictwo wpłynęło na kształt kultury współczesnej? Czy paryska „Kultura” wciąż inspiruje?
Grażyna Lutosławska

Paweł Rodak (1967) – historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, professeur associé oraz dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonne Université (2016-2019), dyrektor IKP UW (2012-2016), kierownik Zakładu Historii Kultury IKP UW (2009-2013). Zajmuje się historią nowoczesnej literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojennego i diarystyki) oraz antropologią słowa w kulturze (przede wszystkim praktykami pisma i druku).
Autor książek: Wizje kultury pokolenia wojennego (2000), Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune (Warszawa 2009), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) (Warszawa 2011). Autor opracowania Pamiętnika Andrzeja Trzebińskiego (Warszawa 2001). Współredaktor i współautor tomów zbiorowych: Wojna: doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze (Kraków 2006), Antropologia pisma. Od teorii do praktyki (2010), Kulturologia polska XX wieku (2013), Od aforyzmu do zinu. Leksykon gatunków twórczości słownej (2014), Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze (2016), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821-1929) (2017), Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów (2018); wyboru tekstów Philippe’a Lejeune’a „Drogi zeszycie…”, „drogi… ekranie”. O dziennikach osobistych (2010) oraz wyboru tekstów Rogera Chartiera Czy książki wywołują rewolucje ? Szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej (2019).
Współautor podręcznika akademickiego Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów (2005) oraz podręcznika do wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych Człowiek w kulturze (2006). Przewodniczący komitetu redakcyjnego serii „Communicare. Historia i kultura”. Członek Steering Committee International Auto/Biography Association (IABA-Europe). Członek Rady Programowej warszawskiego Festiwalu Nauki.

Iwona Hofman – ur. 1960 w Lublinie. Profesor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach. Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie (do 2018 r.), ekspert Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie. Do niedawna dziekan Wydziału Politologii UMCS, po reorganizacji dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach i kierownik Katedry Dziennikarstwa.
Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 r., koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się także: problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich, dydaktyka dziennikarska.
Jest autorką 13 monografii, m.in.: Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury” (2003) oraz Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury” (2009), ogłosiła ok. 250 artykułów naukowych, pod jej redakcją ukazało się 28 tomów monograficznych, a z Leopoldem Ungerem Teczki Giedroycia (2010). Realizowała kilka wieloletnich projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. W 2006 r. visiting professor w Instytucie Historii Najnowszej w Poczdamie, współtwórczyni cyklicznych konferencji „Współczesne Media”.
Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, sekretarza Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przewodniczącej Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Jest m.in. członkiem Rady Doskonałości Naukowej, przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, członkiem zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, członkiem Prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN, Towarzystwa Jana Karskiego, Forum Polsko-Ukraińskiego. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011) i Medalem Edukacji Narodowej (2013). W 2010 r. uzyskała tytuł Kobiety Roku w kategorii Nauka przyznawany przez Kongres Kobiet.

[Zdjęcie czarno-białe. Zbliżenie na twarz delikatnie uśmiechniętej kobiety z ciemnymi, wycieniowanymi włosami sięgającymi za ucho. Ma ona łagodne spojrzenie i błysk w oczach. Tło jasne.]


fot. strona główna: Bohdan Paczowski; zdjęcie ze zbiorów Instytutu Literackiego (źródło: https://culture.pl/pl/tworca/jerzy-giedroyc-jerzy-giedroyc)

 

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

fot. Bolesław Lutosławski

Bitwa o kulturę. Kiedyś była Kultura / SPOTKANIE ONLINE

  • fot. Bolesław Lutosławski