Bitwa o literaturę. W cieniu

Rozmowa tłumaczona na polski język migowy      

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki można rezerwować i odbierać w kasie Teatru Starego. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki na każde spotkanie. Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.
Wydarzenie transmitowane online na stronie (zakładka "Na żywo") oraz Facebooku Teatru Starego


Goście: Monika Adamczyk-Garbowska, Sławomir Jacek Żurek

Prowadzący: Grażyna Lutosławska
Lektor: Konrad Biel

Z czym był związany rozkwit literatury żydowskiej na ziemiach polskich przed 1939 rokiem? Czym się charakteryzowała? W jakim języku była pisana? Dlaczego Ester Kreitman, siostra Israela Joszuy Singera i noblisty Isaaca Bashevisa Singera, nie mniej literacko utalentowana niż oni, dopiero teraz odnajduje właściwe jej miejsce w historii literatury?
Grażyna Lutosławska

Monika Adamczyk-Garbowska – literaturoznawca, profesor zwyczajny w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie, w latach 2000-2011 kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów; tłumaczka z języka angielskiego i jidysz. Opublikowała m.in. „Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i powrót” (1994), „Contemporary Jewish Writing in Poland. An Anthology” (2001, wspólnie z Antonym Polonskym), „Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne” (2004), „Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów” (2006), „Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich” (2009, z Adamem Kopciowskim i Andrzejem Trzcińskim), „Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010” (2011, z Feliksem Tychem – ang. wersja “Jewish Presence in Absence: The Aftermath of the Holocaust in Poland” 1944-2010 [2014]). W 2004 roku otrzymała nagrodę naukową im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za badania nad literaturą jidysz.

Sławomir Jacek Żurek (prof. zw. dr hab.) – dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej oraz kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Autor licznych artykułów naukowych z zakresu literaturoznawstwa oraz monografii: „«...lotny trud półistnienia». O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego” (1999), „Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej” (2004), „Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej” (2008), „Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego” (2011), „Literatura polska w Izraelu. Leksykon” (współautor: K. Famulska-Ciesielska) (2012), „Polonistyczny autoportret dydaktyczny. Studia – rozprawy – szkice” (2020), „Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice – studia – interpretacje” (2021). Koordynator międzynarodowego zespołu badawczego „21st-Century Literature and the Holocaust. A Comparative and Multilingual Perspective” (grant Rothschild Foundation Hanadiv Europe; 2020–2023), działającego w ramach konsorcjum: University of Antwerp (Belgia), Bar Ilan University (Izrael) i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska). Członek, m.in.: Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”.


Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.[Zdjęcie czarno-białe. Zbliżenie na twarz delikatnie uśmiechniętej kobiety z ciemnymi, wycieniowanymi włosami sięgającymi za ucho. Ma ona łagodne spojrzenie i błysk w oczach. Tło jasne.]

fot. Bolesław Lutosławski

Bitwa o literaturę. W cieniu

  • fot. Bolesław Lutosławski