"Kochajmy się" 12 księga "Pana Tadeusza"

Każda osoba, która nabyła bilet na wydarzenie podlega obowiązkowi dostosowania się do wymogów i regulacji związanych z epidemią COVID-19, obowiązujących w dniu wydarzenia.

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki można rezerwować i odbierać w kasie Teatru Starego od 15.09.2022 r.
Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie. Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.

Razem z 200-leciem teatru pradziadka świętuję 50-lecie poematu „Pan Tadeusz”, który stał się eposem narodu. Jest to dla mnie wielkie wydarzenie. Ciszę się, że przypadło w Rok Mickiewiczowski. Datę początku teatru 1822 łączyłam zawsze z początkiem romantyzmu polskiego, wtedy ukazały się „Ballady i romanse”. A niełatwo było Mickiewiczowi je wydać.

Ewa Benesz

 

Ewa Benesz – artystka sztuk performatywnych, twórczyni parateatru, początkowo głównie aktorka, u Byrskich w Gorzowie Wielkopolskim, w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego w latach 1966-1968, współzałożycielka Puławskiego Studia Teatralnego działającego w latach 1970-1974, od połowy lat 70 – tych  autorka performatywnych wędrówek z Panem Tadeuszem  A. Mickiewicza. Autorka  przedsięwzięć artystycznych związanych z wielkimi dziełami literatury polskiej i europejskiej, m.in. Elegiami duinejskimi R. M. Rilkego (1977-1981), Studium o Weselu (Primo Studio w Neapolu, 2000), hymnów Wed i mitów kosmogonicznych w literaturze świata (2001 – 2006). Twórczyni oryginalnych parateatralnych cyklicznych zdarzeń, dzieł artystycznych związanych z czynioną tradycją, głównie z jej dziedzictwem wokalnym. Od ponad 20 lat uczy gościnnie w szkołach artystycznych i na uniwersytetach we Włoszech. Od 2012 dyrektorka kameralnego Festiwalu Spotkania z Opowiadaczami Świata w Lublinie.

 

#opisujemy

Zdjęcie nieco rozmyte. Zbliżenie na twarz jasnookiej, siwowłosej, uśmiechniętej kobiety. Tło szare.

 

"Кохаймося" 12 книга "Пана Тадеуша" Адама Міцкевіча

 Декламує Ева Бенеш

 

Ева Бенеш – представниця перформативного мистецтва, творчиня паратеатру, спочатку була переважно акторкою, у родині Бирських у Гожуві-Велькопольському та в театрі-лабораторії Єжи Гротовського у 1966-1968 роках. Співзасновниця Пулавської театральної студії, що діяла в 1970-1974 роках. З середини 1970-х років авторка перформативних мандрівок з «Паном Тадеушем» Адама Міцкевича. Авторка мистецьких проєктів, пов’язаних із великими творами польської та європейської літератури, в т.ч. «Дуїнянські елегії» М. Рільке (1977-1981), «Дослідження про весілля» (Primo Studio в Неаполі, 2000), гімни «Веди» та космогонічні міфи у світовій літературі (2001 - 2006). Творчиня оригінальних паратеатральних циклічних заходів, мистецьких творів, пов’язаних із традиціями, переважно з вокальною спадщиною. Понад 20 років вона викладає у мистецьких школах та університетах Італії. З 2012 року директор камерного фестивалю «Зустрічі зі світовими оповідачами» в Любліні.

"Kochajmy się" 12 księga "Pana Tadeusza"