Bitwa o literaturę. Humor bezinteresowny, czyli drópelek na ścieżce / Magda Umer / PJM

 

Rozmowa tłumaczona na polski język migowy      

Parter i loże sali widowiskowej wyposażone są w pętlę indukcyjną     petla-1

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki można rezerwować i odbierać w kasie Teatru Starego od 01.01.2023 r.
Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie. Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.

Wydarzenie transmitowane online na stronie (zakładka "Na żywo" oraz na profilu fb Teatru Starego).

 

Prowadzenie: Grażyna Lutosławska

Skąd się wziął drópelek na ścieżce? Jak to możliwe, że w kiosku siedziała kompletnie żywa zmarła staruszka? Czy da się zbudować świat z języka? Kto może zostać członkiem plemienia przyborian? Kim jest adresat listów z krainy Jeremiego Przybory?
Grażyna Lutosławska

Magda Umer - pieśniarka, także aktorka, scenarzystka i reżyserka. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej UW. Laureatka I nagrody na festiwalu FAMA w 1969r. i w 1970 r. Perfekcyjne połączenie wiersza, muzyki i aktorstwa w jej wykonaniu sprawiło, że upowszechniła się moda na piosenkę poetycką. Tworzy widowiska poetyckie dla teatru, estrady i telewizji, programy poświęcone twórcom piosenki literackiej i studenckiej m.in.: Elżbiecie Adamiak, Wojtkowi Bellonowi, Leszkowi Długoszowi, Markowi Grechucie, Elżbiecie Wojnowskiej, Maciejowi Zembatemu a także Agnieszce Osieckiej, Jeremiemu Przyborze i Jerzemu Wasowskiemu, Kalinie Jędrusik, Wojciechowi Młynarskiemu, Sewerynowi Krajewskiemu. Jest również autorką filmów dokumentalnych (poświęconych Jeremiemu Przyborze 1990 r. i Andrzejowi Nardellemu 1991 r.) a także telewizyjnych wywiadów - „Rozmów o zmierzchu i świcie” (z Agnieszką Osiecką) 1996 r. oraz „Dziecko szczęścia - czyli wiosna, lato, jesień, zima” - z Jeremim Przyborą 1988r., ”Ich pierwsze miłości” 2000-2002, między innymi ze Stefanią Grodzieńską, Jeremim Przyborą, Wojciechem Mannem, Krystyną Jandą, Grzegorzem Turnauem, Marylą Rodowicz, ks. Kazimierzem Orzechowskim, Martą Mesaros, Januszem Gajosem itd.
Jej ostatnim przedstawieniem jest, stworzony razem z MUMIO, spektakl pt. „Przybora na 102” – premiera odbyła się w grudniu 2017 r. w Och-Teatrze, z okazji 102 rocznicy urodzin Jeremiego Przybory. Od stycznia 2019 r. jest w stałym repertuarze Teatru
Ateneum w Warszawie. W kwietniu 2009 r , podczas jubileuszowego recitalu z okazji 40-lecia pracy artystycznej, Minister Kultury Bogdan Zdrojewski odznaczył artystkę Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”

 

#opisujemy

Zdjęcie czarno-białe. Zbliżenie na twarz uśmiechniętej kobiety w przyciemnionych okularach. Ma ona jasne, długie, rozwiane włosy. Tło gradientowe ciemniejsze u góry.

 

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

 

Партер і ложі глядацького залу обладнані індукційною петлею   

 

Вхід за безкоштовними перепустками. Перепустки можна забронювати та отримати в касі Старого театру з 1 січня 2023 року.

Одна особа може взяти максимум 4 перепустки на кожну зустріч. Для більших груп (учнів, студентів та інших організованих груп) просимо контактувати безпосередньо з касою татру для бронювання місць.

 

Захід транслюватиметься онлайн на сайті (вкладка “Na żywo” та у FB-профілі Старого театру).

Модерує: Гражина Лютославська

 

Звідки друпелек на стежці? Як це можливо, щоб цілком жива померла стара жінка сиділа в газетному кіоску? Чи можна побудувати світ з мови? Хто може стати членом племені параборійців? Хто є адресатом листів зі світу Єремі Пшибори?

Гражина Лютославська

 

Магда Умер - співачка, а також актриса, сценаристка і режисерка. Випускниця факультету польської філології Варшавського університету. Лауреатка І премії фестивалю FAMA у 1969 і в 1970 роках. Ідеальне поєднання віршів, музики та акторської гри в її виконанні надало популярності поетичній пісні. Створює поетичні шоу для театру, естради та телебачення, програми, присвячені авторам літературної та студентської пісні, серед яких: Ельжбета Адамяк, Войтек Беллон, Лешек Длугош, Марек Грехута, Ельжбета Войновська, Мачей Зембатий, а також Аґнєшка Осецька, Єремі Пшибора та Єжи Васовський, Каліна Єндрусік, Войцех Млинарський, Северин Краєвський. Вона також є авторокою документальних фільмів (присвячених Єремі Пшиборі 1990 р. та Анджею Нарделлі 1991 р.), а також телевізійних інтерв’ю – “Розмови про сутінки та світанок” (з Агнешкою ​​Осецькою) 1996 р. та “Дитина щастя – тобто весна, літо, осінь, зима” — з Єремі Пшиборою 1988 р., “Їхні перші кохання” 2000-2002 рр., серед інших зі Стефанією Гродзенською, Єремі Пшиборою, Войцехом Манним, Кристиною Яндою, Гджегожем Турнаєм, Мариною Родович, кс. Казімєжем Ожеховським, Мартою Месарос, Янушем Гайосем і т.д.

Її остання вистава – “Przybora na 102” (перекл. “Пшибора на 102”), створена спільно з MUMIO — прем’єра відбулася в грудні 2017 року в Театрі “Och” до 102-річчя Єремі Пшибори. З січня 2019 року в постійному репертуарі Театру “Ateneum” у Варшаві. У квітні 2009 року, під час ювілейного концерту з нагоди 40-річчя творчої діяльності, міністр культури Богдан Здроєвський нагородив мисткиню золотою медаллю “Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (перекл. “Заслужений працівник культури - Gloria Artis”).

 

Підсумки зустрічей можна почути в аудіопередачі “Не тільки розважальна радіо неділя” на Радіо Люблін щонеділі між 7.00 та 11.00 год.

 

fot. Studio Harcourt Paris

Bitwa o literaturę. Humor bezinteresowny, czyli drópelek na ścieżce / Magda Umer / PJM

  • fot. Studio Harcourt Paris