A planety szaleją... (Młodzi w hołdzie Korze) / Teatr Współczesny w Warszawie

Bilety: I - 80 zł, II - 60 zł, III – 40 zł, IV - 20 zł

Parter i loże sali widowiskowej wyposażone są w pętlę indukcyjną     petla-1

 

Rozmowę po spektaklu o g. 20:00 poprowadzi Łukasz Drewniak. 

 

A PLANETY SZALEJĄ… (MŁODZI W HOŁDZIE KORZE) / Teatr Współczesny w Warszawie

Reżyseria: Anna Sroka-Hryń

Występują: Ada Dec/Aleksandra Boroń, Natalia Stachyra,Karolina Piwosz/Aleksandra Boroń, Maja Polka, Jagoda Jasnowska, Olga Lisiecka, Maciej Dybowski/Mikołaj Śliwa, Juliusz Godzina, Przemysław Kowalski/Wojciech Melzer, Maciej Kozakoszczak/Mikołaj Śliwa, Tomasz Osica. 

 

Swego czasu w Teatrze Starym był prezentowany spektakl muzyczny pt. "Lunapark" – przygotowany przez studentów warszawskiej Akademii Teatralnej pod kierunkiem Anny Sroki-Hryń. W przedstawieniu w oryginalny sposób zaaranżowano i zainscenizowano piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Spektakl „A planety szaleją” ma podobną genezę, również powstał najpierw jako pokaz egzaminacyjny studentów kierunku muzycznego AT. Tym razem młodzi wykonawcy mierzą się z twórczością Kory, wokalistki, poetki, współtwórczyni zespołu Maanam, przedwcześnie zmarłej legendarnej artystki. Wydawałoby się, że Maanam i Kora należą do świata fascynacji pokolenia, które określa się dzisiaj mianem boomerów, przecież zespół największe tryumfy święcił 40 lat temu. A jednak dla wykonawców spektaklu „A planety szaleją” utwory Kory i Marka Jackowskich zachowały moc żywej inspiracji i autentycznych emocji. W interpretacjach piosenek może mniej jest rockowej energii. Aranżacje autorstwa Mateusza Dębskiego na fortepian, harfę i kontrabas tworzą zaskakujący, bardziej liryczny klimat, ale aktorom dają możliwość własnej scenicznej kreacji – indywidualnej i zespołowej. Rozpoznajemy same przeboje Kory (wykorzystano 16 piosenek, m.in. Szał niebieskich ciał, Cykady na cykladach, Boskie Buenos, Krakowski spleen, Kocham cię kochanie moje), ale odkrywamy je na nowo, co tylko świadczy o nieprzemijającej ich sile, jak również o talentach młodych twórców spektaklu, który powstał „w hołdzie Korze”. Spektakl „A planety szaleją” po prezentacji w Akademii Teatralnej trafił do repertuaru Teatru Współczesnego w Warszawie.

Wojciech Majcherek, kurator programu teatralnego w Teatrze Starym w Lublinie

 

Na spektakl składają się piosenki z repertuaru zespołu MAANAM, w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej, dzisiaj już absolwentów. Dobrze znane utwory w nowych aranżacjach, wykonywane z młodzieńczym entuzjazmem, przy akompaniamencie instrumentów w rzadko spotykanym składzie: harfa, kontrabas i pianino, nabierają nowych znaczeń. Hołd młodych artystów dla charyzmatycznej piosenkarki Kory, to pokaz umiejętności wokalnych, wrażliwości i energii.

Spektakl powstał w ramach zajęć dydaktycznych w Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Piosenki w kolejności wykonania:

 • Oddech szczura
 • Luciolla
 • Szał niebieskich ciał
 • O! Nie rób tyle hałasu
 • Się ściemnia
 • Cykady na Cykladach
 • Żądza pieniądza
 • Boskie Buenos
 • Lipstick
 • Paranoja jest goła
 • Stoję, stoję, czuję się świetnie
 • Och, ten Hollywood
 • Szare miraże
 • Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech
 • Krakowski spleen
 • Kocham cię, kochanie moje

 

Czas trwania 65 min bez przerwy

 

А ПЛАНЕТИ БОЖЕВОЛІЮТЬ… (МОЛОДЬ НА ЧЕСТЬ КОРИ) / СУЧАСНИЙ ТЕАТР У ВАРШАВІ

Квитки: I - 80 , II - 60 , III - 40 , IV - 20

Партер і ложі глядацької зали обладнані індукційною петлею

 

Зустріч після вистави о 20:00 год. модеруватиме Лукаш Древняк.

 

Режисер: Анна Срока-Гринь

У ролях: Ада Дец/Александра Боронь, Наталія Стахіра, Кароліна Півош/Александра Боронь, Майя Полька, Ягода Ясновська, Ольга Лісецька, Мацей Дибовскі/Миколай Сліва, Юліуш Годзіна, Пшемислав Ковальський/Войцех Мельцер, Мацей Козакощак/Миколай Сліва, Томаш Осіца.

 

 

Свого часу у Старому театрі презентували музичне шоу під назвою «Лунапарк» - підготували студенти Варшавської театральної академії під керівництвом Анни Сроки-Гринь. У виставі були оригінально аранжовані та поставлені пісні Гжегожа Цеховського. Схожий генезис має і вистава «А планети божеволіють», вона також створювалася спочатку як постановка на іспит студентів музичного факультету Театральної академії. Цього разу молоді виконавці міряються з творчістю Кори, співачки, поетеси, співавторки гурту Maanam, легендарної артистки, яка передчасно пішла з життя. Здавалося б, Maanam і Кора належать до захоплень покоління, яке сьогодні називають бумерами, адже найбільший тріумф гурту був 40 років тому. І все ж, для творців вистави «А планети божеволіють» твори Кори та Марека Яцковських зберегли силу живого натхнення та справжніх емоцій. В інтерпретаціях пісень, можливо, менше рокової енергії. Аранжування Матеуша Дембського для фортепіано, арфи та контрабаса створюють дивовижну, більш ліричну атмосферу, але дають можливість для сценічної творчості – індивідуальної та командної. Впізнаємо хіти Кори (використано 16 пісень, серед яких Szał niebieskich ciał, Cykady na cykladach, Boskie Buenos, Krakowski spleen, Kocham cię kochanie moje), але відкриваємо їх заново, що лише доводить їхню незмінну силу, а також таланти молодих творців вистави, створеної «на честь Кори». Після презентації в Театральній академії вистава «А планети божеволіють» потрапила до репертуару Сучасного театру у Варшаві.

Войчех Майхерек, куратор театральної програми Старого театру в Любліні

 

До вистави увійшли пісні з репертуару гурту MAANAM у виконанні студентів Театральної академії, нині вже випускників. Відомі твори в нових аранжуваннях, виконані з юнацьким запалом, у супроводі інструментів у рідкісному поєднанні: арфа, контрабас та фортепіано, що набувають нового звучання. Уклін молодих артистів харизматичній співачці Корі – це показ вокальних навиків, чуттєвості та енергії.

 

Вистава створена в рамках дидактичних занять в Театральній академії

їм. Олександра Зельверовича у Варшаві.

 

Пісні в порядку виконання:

 

 • Oddech szczura
 • Luciolla
 • Szał niebieskich ciał
 • O! Nie rób tyle hałasu
 • Się ściemnia
 • Cykady na Cykladach
 • Żądza pieniądza
 • Boskie Buenos
 • Lipstick
 • Paranoja jest goła
 • Stoję, stoję, czuję się świetnie
 • Och, ten Hollywood
 • Szare miraże
 • Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech
 • Krakowski spleen
 • Kocham cię, kochanie moje

 

Тривалість 65 хвилин без перерви

 

 

 

 

fot. materiały Teatru Współczesnego w Warszawie

A planety szaleją... (Młodzi w hołdzie Korze) / Teatr Współczesny w Warszawie

 • fot. materiały Teatru Współczesnego w Warszawie