Bitwa o literaturę. Z dala od centrum / Urszula Honek / PJM

Rozmowę prowadzi Michał Nogaś.

Rozmowa tłumaczona na polski język migowy      

Parter i loże sali widowiskowej wyposażone są w pętlę indukcyjną     petla-1

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki można rezerwować i odbierać w kasie Teatru Starego od 01.04.2023 r.
Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie. Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.

Wydarzenie transmitowane online na stronie (zakładka "Na żywo" oraz na profilu FB Teatru Starego).

 

Gdy ukazał się jej debiut prozatorski, pisano: „Ma wielkie wyczucie zdania, rytmu”, „Stworzyła poruszającą metaforę, by opisać ten klincz – białą noc, wieczny mrok, w jakim zanurzona jest wieś i jej mieszkańcy”, „Fantastyczna książka o pięknie natury i ludzkiej rozpaczy”. Choć nie są to teksty przepełnione entuzjazmem, autorce udało się w „Białych nocach” opisać pełnię życia — to, co bolesne, przeplata się w zbiorze Honek z tym, co daje nadzieje. A wszystko dzieje się na obrzeżach świata, w miejscu o wiele bardziej ciekawym, niż mogłoby się zdawać. Jak wygląda rzeczywistość z dala od centrum? Czy jest bardziej poetycka czy wypełniona prozą? Czy smutek może być — paradoksalnie — źródłem radości i piękna?

Michał Nogaś, kurator programu literackiego w Teatrze Starym w Lublinie


Urszula Honek (ur. 1987) – autorka tomów poezji „Sporysz”, „Pod wezwaniem” i „Zimowanie” oraz zbioru opowiadań „Białe noce”. Publikowała m.in. w „Piśmie”, „Dwutygodniku”, miesięczniku „Znak”. Laureatka Grand Prix Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO, Nagrody im. Adama Włodka oraz Nagrody im. Stanisława Barańczaka w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej. Za „Białe noce” otrzymała nominację do międzynarodowej nagrody Premio Grand Continent 2022 oraz do Paszportów Polityki 2022. Pochodzi z Racławic koło Gorlic.

 

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7:00 a 11:00.

 

#opisujemy

Kobieta w ujęciu popiersiowym bliżej lewej strony kadru. Ma długie, ciemne, rozpuszczone włosy, jest ubrana w kwiecistą koszulę. W tle zewnętrzna ściana drewnianej chaty, po prawej okno z jedną otwartą okiennicą. Na parapecie gliniane naczynia.

 

БИТВА ЗА ЛІТЕРАТУРУ. ПОДАЛІ ВІД ЦЕНТРУ / УРШУЛЯ ХОНЕК / ПЖМ

Зустріч модерує Міхал Ногаш.

Захід з перекладом на польську жестову мову

Партер і ложі глядацької зали обладнані індукційною петлею   

 

Вхід за безкоштовними перепустками. Перепустки можна забронювати та отримати в касі Старого театру з 1 квітня 2023 року.

Одна особа може взяти максимум 4 перепустки на кожну зустріч. Для бронювання місць для більших груп (учнів, студентів та інших організованих груп) просимо звертатися безпосередньо до каси Театру.

Захід транслюватиметься онлайн на сайті (вкладка "Na żywo" та у FB -профілі Старого театру).

 

Коли вийшов її прозовий дебют, писали: «Вона має чудове відчуття речення, ритму», «Вона придумала зворушливу метафору, щоб описати цей клінч – білу ніч, вічний морок, у який занурене село та його мешканці», «Фантастична книга про красу природи та людський відчай. Хоча це не тексти, наповнені ентузіазмом, все ж авторці у «Білих ночах» вдалося описати повноту життя — те, що болить, переплітається з тим, що дарує надію. І все відбувається на околиці світу, в місці набагато цікавішому, ніж воно може здатися. Як виглядає реальність далеко від центру? Вона більш поетична, чи прозова? Чи може бути смуток, як не парадоксально, джерелом радості й краси?

Міхал Ногаш, куратор літературної програми Старого театру в Любліні

 

Уршуля Хонек (1987 р.н.) – авторка томів поезії „Sporysz”, „Pod wezwaniem” i „Zimowanie”, а також збірки оповідань „Białe noce”. Вона публікувалася м. ін у виданнях „Piśmо”, „Dwutygodnik”, місячнику „Znak”. Володарка Гран-прі Поетичного конкурсу ім. Райнер Марія Рільке, Премії Кракова міста літератури ЮНЕСКО, Премії ім. Адама Влодка та Нагороди ім. Станіслава Бараньчака в рамках Познанської літературної премії. За „Białe noce” була номінована на міжнародну премію Premio Grand Continent 2022 та на премію «Paszporty Polityki 2022». Родом з Рацлавиць поблизу Горлиць.

 

Розгорнуті підсумки зустрічей можна почути в передачі «Не тільки розважальна радіонеділя» на Радіо Lublin щонеділі між 7:00 та 11:00 год.

 

fot. Grzegorz Bogdał

Bitwa o literaturę. Z dala od centrum / Urszula Honek / PJM

  • fot. Grzegorz Bogdał