Bitwa o literaturę. Loty i nieloty, czyli co robią ptaki w literaturze / Aleksander Wójtowicz, Stanisław Łubieński / PJM

Rozmowę prowadzi Grażyna Lutosławska.

Rozmowa tłumaczona na polski język migowy      

Parter i loże sali widowiskowej wyposażone są w pętlę indukcyjną     petla-1

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki można rezerwować i odbierać w kasie Teatru Starego od 01.04.2023 r.

Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie. Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.

Wydarzenie transmitowane online na stronie (zakładka "Na żywo" oraz na profilu FB Teatru Starego).

 

Jak cudowronki weszły do literatury i czy na pewno miały nogi? Gdzie pliszka z wiersza Kapuścińskiego i dropie Chełmońskiego spotykają się z osiedlowymi wróblami? Dlaczego kruk ma złą sławę, a ptasie radio wielki zasięg? Czy ptasie skrzydła pomagają poezji wznieść się na wyżyny?

Grażyna Lutosławska, kuratorka programu literackiego w Teatrze Starym w Lublinie

 

Aleksander Wójtowicz – dr hab., prof. UMCS, historyk literatury, edytor. Zajmuje się dziejami polskich oraz europejskich ruchów awangardowych, sztuką nowoczesną, edytorstwem literatury dwudziestego wieku oraz przyrodopisarstwem. Autor książek „Cogito i <<sejsmograf podświadomości>>. Proza Pierwszej Awangardy” (Wyd. UMCS, Lublin 2010), „Nowa Sztuka. Początki (i końce)” (Wyd. UJ, Kraków 2017), "Epoka wielkiego zamętu". Szkice o literaturze nowoczesnej 1918- 1939 (Wyd. UMCS, Lublin 2020). Ponadto opublikował liczne studia o literaturze XX i XXI wieku, między innymi na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Ruchu Literackiego”, "Tekstów Drugich", „Praktyki Teoretycznej”, "Sztuki Edycji", „Kwartalnika Filmowego” oraz "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", autor szkiców i recenzji krytycznoliterackich („Akcent”, "Kresy"). Współautor wystaw "Julia Hartwig. Przestrzenie literatury" (2021) oraz "Lustra. Franciszka Arnsztajnowa" (2022) w Muzeum Józefa Czechowicza, którym kieruje od 2020 roku.

 

Stanisław Łubieński - "zajmuję się poszukiwaniem i opisywaniem przyrody. Z wykształcenia jestem kulturoznawcą i filologiem ukraińskim. Szukam przyrodniczych tropów w literaturze i sztuce. Moim środowiskiem naturalnym jest miasto. Urodziłem się i mieszkam w Warszawie. Obecnie publikuję głównie w „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”, ale zdarzają mi się teksty do „Dwutygodnika”, „Kukubuka” czy „Zwierciadła”. Niektóre moje teksty można znaleźć w internecie.

Jestem autorem trzech książek:
– „Pirat stepowy” (Czarne 2012) – przeł. na języki chorwacki i ukraiński
– „Dwanaście srok za ogon” (Czarne 2016) – nominowana do Paszportu Polityki, Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Literackiej Nike. Otrzymała nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej (kwiecień 2016) i Nike Publiczności. Przekłady na francuski, hiszpański i angielski
– „Książki o śmieciach” (2020) – nominowana do Nagrody Literackiej Nike, otrzymała nagrodę Planety Izabelin 2021 dla książki o tematyce ekologicznej. Przekłady na angielski, chiński (tradycyjny)."

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7:00 a 11:00.

 

#opisujemy

Zbliżenie na głowę i tułów wróbelka w ujęciu z boku. Szaro-brązowy mały ptaszek z czarnym okiem i krótkim dziobem. Tło jasnoszare.

 

LOTY I NIELOTY

БИТВА ЗА ЛІТЕРАТУРУ. ПОЛЬОТИ І НЕЛЬОТИ, АБО ЩО РОБЛЯТЬ ПТАХИ В ЛІТЕРАТУРІ / ОЛЕКСАНДР ВОЙТОВИЧ / ПЖМ

Зустріч модеруватиме Гражина Лютославська.

Захід з перекладом на польську жестову мову

Партер і ложі глядацької зали обладнані індукційною петлею   

Вхід за безкоштовними перепустками. Перепустки можна забронювати та отримати в касі Старого театру з 1 квітня 2023 року.

Одна особа може отримати максимум 4 перепустки на один захід. Більші групи (учні, студенти та інші організовані групи) просимо звертатися в касу театру для відповідного бронювання місць.

 

Захід транслюватиметься онлайн на сайті (вкладка «Na żywo» або у FB-профілі Старого театру).

 

Як райські птахи зайшли в літературу і чи точно мали ноги? Де плиска з вірша Капусцинського та дрохва Хелмонського зустрічаються з місцевими горобцями? Чому крук має погану репутацію, а пташине радіо — популярне? Чи можуть пташині крила допомогти поезії злетіти у височінь?

Гражина Лютославська, кураторка літературної програми Старого театру в Любліні

 

Олександр Войтович – канд.наук, проф. UMCS, історик літератури, редактор. Займається історією польського та європейського авангардного руху, сучасним мистецтвом, редагуванням літератури ХХ ст., та живописом. Автор книг «Cogito і << sejsmograf podświadomości >>. Proza Pierwszej Awangardy» (видавництво UMCS, Люблін 2010), „Nowa Sztuka. Początki (i końce)” (Вид. UJ, Краків 2017), "Epoka wielkiego zamętu". Szkice o literaturze nowoczesnej 1918-1939 (перекл. «Нариси сучасної літератури 1918-1939) (Вид. UMCS, Lublin 2020). Крім того опублікував дослідження літератури XX i XXI ст., крім інших на шпальтах видань „Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”, "Teksty Drugie", „Praktyka Teoretyczna”, "Sztuka Edycji", „Kwartalnik Filmowy” oraz "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", автор етюдів та літературних критик («Akcent», «Kresy»). Співавтор виставок "Julia Hartwig. Przestrzenie literatury" (2021) та "Lustra. Franciszka Arnsztajnowa" (2022) у Музеї Юзефа Чеховича, яким керує з 2020 року.

 

Розгорнуті підсумки зустрічей можна почути в передачі «Не тільки розважальна радіонеділя» на Радіо Lublin щонеділі між 7:00 та 11:00 год.

 

fot. Wikimedia Commons

Bitwa o literaturę. Loty i nieloty, czyli co robią ptaki w literaturze / Aleksander Wójtowicz, Stanisław Łubieński / PJM

  • fot. Wikimedia Commons