Materiały o rozkładzie pomieszczeń w piśmie Braille’a i Kleina.

Jest nam miło poinformować, że Teatr dysponuje zestawem tyfloplanów w piśmie Braille’a i Kleina.

Są to materiały do własnego wydruku w formacie nie mniejszym niż A3. Można z nich skorzystać przed wizytą w Teatrze. Na miejscu również posiadamy zestawy, które udostępniamy widzom na życzenie przed wydarzeniami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą - dostepnosc@teatrstary.eu, tel. 694 881 732

Autorem materiałów jest Marek Jakubowski.

 

 

Dofinansowano ze środków w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. Na kolejne 200 lat: dostępność i współpraca realizowanego przez Teatr Stary w Lublinie w ramach projektu pn. „Kultura bez barier” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Strategicznym partnerem krajowym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerem ponadnarodowym jest Institut für Bildung und Kultur e.V. i działające przy nim Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion. Pozarządowym partnerem krajowym jest Fundacja Kultury Bez Barier

FE-POWER-wersja-kolor

Pliki do pobrania

Jest nam miło poinformować, że Teatr dysponuje zestawem tyfloplanów w piśmie Braille’a i Kleina.

Są to materiały do własnego wydruku w formacie nie mniejszym niż A3. Można z nich skorzystać przed wizytą w Teatrze. Na miejscu również posiadamy zestawy, które udostępniamy widzom na życzenie przed wydarzeniami.